Conditional Sentences

MIXED CONDITIONALS NEDİR NEREDE KULLANILIR 

If+Past Perfect+Would+Wouldn’t

If+Simple Past+Would+Wouldn’t+Have+3

Mıxed Conditionals bazı cümlelerde, If cümlelerin, belirli If cümle kalıplarında olmamasıdır.  Bu cümleler geçmiş bir eylemin günümüzdeki sonuçlarını anlatmak için ya da geçmiş bir eylemin,  başka bir geçmiş eylem üzerindeki varsayımsal durumunu anlatmak için kullanılır. Şart cümlesinin iki parçası farklı zamanlarda görülebilir. En yaygın
olarak kullanılanı If Clause cümlesinde kullanılan Type 3 conditional ve
ana cümlede kullanılan Type 2 formudur.

İngilizce Konu Anlatımı