Past Continuous Tense

Dilimizdeki karşılığı “Şimdiki Zamanın Hikayesi” dir. Geçmişte belirli bir zamandaki eylemleri ifade ederken kullanılmaktadır. Eylem o andan önce başlamış ve o anda henüz bitmemiştir. Dinleyici, konuşan kişinin genellikle hangi zaman için konuştuğunu bilir.
Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek verelim. Dün sabah 10’da basketbol oynamaya gittim. 12’ye kadar oynadım. Dün saat 10 ile 12 arasındaki arasındaki bu eylemi (basketbol oynamak) anlatırken The Past Continuous Tense kullanılmaktadır. Bu zaman ile yukarıdaki ifade şu şekilde olacaktır.

Dün sabah 9’da basketbol oynuyordum.

Geçmişte eylemleri eşzamanlı devam eden durumların ifadesinde kullanılır.
While Berk was sleeping,  Aslı was watching television.
(Berk uyuyorken, Aslı televizyon izliyordu.)