Past Continuous Tense

Past Continuous Olumsuz Cümle
Negative

Önce özne, Was-Were, Not (olumsuzluk eki), fiilin yalın
hali (V1) ve fiilin sonuna İng takısı getirilmektedir.

I was not sleeping.                (Uyumuyordum)
You were not sleeping.        (Uyumuyordun)
He was not sleeping.            (Uyumuyordu)
She was not  sleeping.         (Uyumuyordu)
It was not sleeping.               (Uyumuyordu)
We were not sleeping.         (Uyuyorduk)
They were not sleeping.     (Uyumuyorlardı)