Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Olumsuz Soru Cümlesi
Have-Has+ Özne+Not+been+ Fiil+İng+Nesne
Haven’t- Hasn’t+ Özne+been+ Fiil+İng+Nesne
Yukarıdaki iki ifade aynıdır.

Have I not been waiting? (Beklememekte miyim ?) Haven’t I
Have you not been waiting?(Beklememekte misin ?)Haven’t you
Has he not been waiting? (Beklememekte mi ?) Hasn’t he
Has she not been waiting? (Beklememekte mi ?) Hasn’t she
Has it not been waiting? (Beklememekte mi ?) Hasn’t it
Have we not been waiting? (Beklememekte miyiz ?) Haven’t we
Have they not been waiting? (Beklememekteler mi ?)Haven’t they

İngilizce Konu Anlatımı