Present Perfect Continuous Tense

I have been explaining how to use the rifle
Tüfeğin nasıl kullanılacağını açıklamaktaydım/açıklıyordum

İngilizce Konu Anlatımı