Adjectives Konu Anlatımı

Eğer sıfat tek heceli ve e ile bitiyor ise sonuna “r” eklenir.

large – larger (geniş-daha geniş)
nice – nicer (hoş-daha hoş)

Yukarıda anlatılan kurallar dışında iki heceli tüm sıfatların,
kıyaslama için önüne more getirilmelidir.

interesting – more interesting
(ilginç-daha ilginç)
beautiful – more beautiful
(güzel-daha güzel)

İngilizce Konu Anlatımı