Adjectives Konu Anlatımı

Bir sıfat bir isimden önce gelebilir demiştik peki sıfatlar bir fiilden sonrada cümlede yer alabilir mi ? Evet. Bir kişi ya da bir şeyi tarif eden fiiller “Smell, taste, seem, feel, look, be, become, get gibi fiillerden sonra kullanılabilirler.

Cheese tastes delicious (Peynirin tadı nefis)

This book looks interesting. (Bu kitap ilginç görünüyor)

Yukarıdaki cümlede “Delicious” peyniri betimliyor ve “Taste” fiilinden sonra cümlede yer almakta.

The rose looks beautiful

Betimlediği gül (rose) den sonra cümlede yer alan beautiful (güzel) da bize günün nasıl
olduğunu anlatmaktadır.

İngilizce Konu Anlatımı