Adjectives Konu Anlatımı

Superlative yapılacak sıfat ünsüz, ünlü, ünsüz sona
ererse, son ünsüz iki kere yazılmalıdır.

big-biggest ( büyük-en büyük)
the world’s biggest companies.
(dünyanın en büyük şirketleri.)
Who is the richest man in Ankara ?
(Ankara’da en zengin adam kimdir ?)
It is the world’s largest passenger airliner.
(O dünyanın en geniş yolcu uçağıdır.)

İngilizce Konu Anlatımı