Adjectives Konu Anlatımı

İngilizce Düzensiz Sıfatlar-Irregular Adjectives
(Düzensiz Sıfatlar)

Bazı sıfatlar karşılaştırma ve en üstünlük hallerinde
düzensizdirler. Bu sıfatları belirli bir kural içine
yerleştiremediğimizden, onları tek tek öğrenmemiz
gerekiyor.

Normal Hali     Comparative      Superlative
Bad                 Worse                    Worst
Little               Less                        least
Far                Further                 furthest
Old                Elder                     eldest
Good             Better                     Best

İngilizce Konu Anlatımı