ingilizce sesli hikaye

Sabah olduğunda Henry ve Marcel British Museum’a gider.
Soğuk bir gündür ve yağmur yağıyordur. Müzede bir çok
gazeteci ve tv muhabiri vardır. Onlar profösör Barton’u
beklemektedir.
Günaydın der profösör onlara.
Profösör, Shakespeare’nin mektupları hakkında konuşmaya başlar.
Sonra mektupları müzeden birine verir.
Çok teşekkürler profösör der adam.
Henry ve Marcel, odanın arka tarafında durmaktadır.
Henry, Fransız arkadaşına gülümser.
Teşekkür ederim Marcel der.

İngilizce Testleri