Phrasal Verbs Konu Anlatımı

Inseparable Phrasal Verbs (Ayrılamayan Deyimsel Fiiller)

Bu tür deyimsel fiiller geçişli olabilir ve direct object (dolaysız tümleç)
alabilirler ancak bunu deyimsel fiilin ortasında kullanamazlar. Direct
object deyimsel fiillerin ortasında kullanılırsa anlam tamamen değişebilir.

My aunt promised to look after the child
My aunt promised to look the child after X

She takes after her father.
She takes her father after. X

İngilizce Testleri