İngilizce Öğrenmeye Nereden Başlamalı ?

Bir diğer konu öğrendiklerimiz konuların testlerini çözmek. Aşağıdaki linkteki testi her gün güncelliyoruz. Her gün yeni bir test.

Geleceğe yatırım yapın !

Düzensiz fiilleri öğrenin ! Bu hem yeni fiiller öğrenmenizi hem de İngilizce’de ilerlerken çok sık kullanacağınız bu fiillerin çekimlerini öğrenmenizi sağlayarak işinizi kolaylaştırır. Irregular (düzensiz) fiilleri öğrenmeden ileri seviyeye geçemezsiniz !

Infinitive (Mastar)
V1
Simple Past
V2
Past Participle
V3
awake:uyandırmakawokeawoken
arise: ortaya çıkmak arosearisen
be: olmakwas- werebeen
bear: dayanmakboreborn
beat: dövmek, vurmak beatbeaten
become: olmak becamebecome
begin: başlamakbegan begun
bend: eğmek, eğilmekbentbent
bet: bahse girmekbetbet
bid: teklif vermekbidbid
bind: bağlamak, ciltlemek bound bound
bite : ısırmak, sokmak bitbitten
bleed: kanamakbledbled
blow: üflemek, esmek blewblown
break: kırmak, ara vermek brokebroken
bring: getirmekbrought brought
broadcast: yayın yapmakbroadcastbroadcast
build: inşa etmek builtbuilt
burn: yakmak, yanmakburned/ burntburned/ burnt
burst: patlamakburstburst
buy: satın almakboughtbought
cast: fırlatmak, atmakcastcast
catch: yakalamak caughtcaught
choose: seçmek chosechosen
come: gelmek camecome
cost: tutmak costcost
creep: sokulmakcreptcrept
cut: kesmekcutcut
daydream:hayal kurmakdaydreamed/daydreamtdaydreamed/daydreamt
deal : ilgilenmekdealtdealt
dig: kazmakdugdug
do: yapmakdiddone
draw: çizmek drewdrawn
dream: rüya görmekdreamed/ dreamtdreamed/ dreamt
drive: sürmek drovedriven
drink: içmek drankdrunk
eat: yemekate eaten
fall: düşmekfell fallen
feed : beslemekfedfed
feel: hissetmekfeltfelt
fight: savaşmakfoughtfought
fling : fırlatmak flungflung
find: bulmakfoundfound
fly: uçmak flewflown
forget: unutmak forgotforgotten
forgive: affetmekforgave forgiven
freeze: donmak frozefrozen
get: almakgotgot ( gotten)
give : vermekgavegiven
go: gitmek wentgone
grow: büyümek grewgrown
handwrite : el ile yazmakhandwrotehandwritten
hang: asmak hunghung
have: sahip olmak hadhad
hear: duymak heardheard
hide : saklamak hidhidden
hit: vurmakhithit
hold: tutmakheldheld
hurt: acıtmak-hurthurt
inlay: kakmak inlaidinlaid
input: bilgisayara girmek (bilgi) input/inputtedinput/inputted
keep: tutmak keptkept
kneel: diz çökmek knelt/kneeledknelt/kneeled
knit: örmekknitted/knit knitted/knit
know: bilmek, tanımakknew known
lay: yatmaklaidlaid
lead: öncülük etmekleaned/leant leaned/leant
lean: eğilmek lain lain
learn: öğrenmeklearned/learntlearned/learnt
leave: ayrılmakleftleft
lend: borç vermek lent lent
let: izin vermekletlet
lie: yalan söylemek laylain
lose: kaybetmek lost lost
make: yapmakmademade
mean: kastetmek meantmeant
meet: karşılaşmak metmet
misunderstand: yanlış anlamak misunderstood misunderstood
misspell : imla hatası yapmakmisspelled/misspelt misspelled/misspelt
pay : ödemekpaidpaid
put: koymakputput
read: okumakreadread
ride : sürmekroderidden
ring : çalmak rangrung
rise : yükselmek roserisen
run : koşmak ranrun
say: söylemeksaid said
see: görmek sawseen
sell : satmaksoldsold
send: göndermeksentsent
show: sahnelemekshowed showed/ shown
shut: kapamakshutshut
sing : söylemek sangsung
sit: oturmaksatsat
sleep: uyumak sleptslept
speak: konuşmak spokespoken
spend: harcamakspentspent
stand: ayakta durmak stood stood
swim: yüzmek swamswum
take : almak tooktaken
teach: öğretmektaughttaught
tear : yırtmaktoretorn
tell: söylemektoldtold
think: düşünmekthoughtthought
throw: fırlatmak threwthrown
understand: anlamak understoodunderstood
wake: uyanmak wokewoken
wear: giymek woreworn
win: kazanmakwonwon
write: yazmak wrotewritten

İngilizce A1-2 Beginner/başlangıç seviyesi testleri çözerek hem öğrendiklerinizi pekiştirebilir hem de seviyenizi öğrenebilirsiniz.

İngilizce Test Çöz

İngilizce Testleri